Equips de so, il·luminació i decoració

Per als vostres espectacles

Treballem amb diferents proveïdors que ens proporcionen serveis de lloguer amb les millors condicions. Els millors equips de so i d’il·luminació, amb tècnics qualificats, per a garantitzar l’èxit del vostre event. A més podem decorar i ambientar el vostre event
en funció d’una temàtica especial.